Land van Hilde

Voor de gasten van Camping Geversduin en Camping Bakkum en mensen uit de omgeving worden verschillende fietsexcursie georganiseerd door dit groene waterrijke achterland. Ga mee met de gids en laat de geschiedenis tot leven komen.

Op de strandwallen achter de duinen werd al ver voor het begin van de jaartelling gewoond en gewerkt. Aan dat verleden wordt aandacht besteed in Huis van Hilde. Dit archeologiemuseum bij het station Castricum is vernoemd naar een jonge mysterieuze vrouw uit die tijd, waarvan het skelet in een weiland is teruggevonden. In datzelfde buitengebied is nog veel te zien uit de vroege historie van dit voormalige getijdenlandschap. Achter elke glooiing, kronkelige waterloop of dijklichaam gaat een mooi verhaal schuil.

Deelnemers aan de fietstocht krijgen bovendien het leuke boekje ‘Op Zoek naar het Oer-IJ’ cadeau, met veel extra informatie en een code voor een app met nog twee routes voor op de mobiele telefoon.

Deze fietstocht gaan we vanuit Geversduin organiseren op de volgende data:

  • Zondag 26 mei (13:00 – 15:00 uur)
  • Maandag 10 juni, Pinksteren (13:00 – 15:00 uur)
  • Vrijdag 19 juli (19:00 – 21:00 uur)
  • Vrijdag 9 augustus (19:00 -21:00 uur)
  • Zondag 22 september (13:00 – 15:00 uur)

Terug