Zoek je verblijf
Kamperen
Huren

Van 1914 tot nu

Camping Bakkum ontstond min of meer toevallig. In het begin van de twintigste eeuw behoort het terrein toe aan de Duitse prinses Von  Wied. Zij geeft als natuurliefhebster toestemming aan een aantal mensen om hun tent op te slaan op het terrein. In 1920 staan er nog meer mensen op het terrein, zo blijkt uit het jaarverslag van de Provinciale Staten: ‘Op 1 mei wordt een vergunning verleend aan elf dames en negen heren om enige tijd op het Landgoed te kamperen.’

“Het was de zomer van 1914 dat er een paar meisjes bij Johanna’s Hof aanklopten met de vraag of zij melk konden krijgen en of het dan even naar hun tent aan de overkant van de Zeeweg gebracht kon worden….. Met z’n melkemmer bij de tent aangekomen trof hij daar een Amsterdamse familie aan.”

Dit waren de eerste kampeerders in het natuurgebied dat nu Camping Bakkum is. De kampeerders kwamen om te genieten van de ongerepte natuur en dat is 100 jaar later nog altijd de belangrijkste reden om naar Camping Bakkum te komen.

RECEPTIE 1973

RECEPTIE 2018

Badplaats van betekenis:

De toeristen van Camping Bakkum, die vaak naar het strand van Castricum gaan, zorgen ervoor dat Castricum kan uitgroeien tot een badplaats van betekenis.

1924: KAMPEERGELD

In 1924 is er al sprake van 517 kampeerders. In dat jaar wordt dan ook besloten om een tarief in te stellen en kampeergeld te heffen: 1 gulden per persoon voor 14 opeenvolgende dagen.

Streng toezicht: geen zwempak

In die vroege jaren gelden strenge regels op ‘Kamp Bakkum’. Het kampeerreglement bestaat uit 15 geboden. Gebod 13 luidt: ‘Het is verboden zich in zwempak of op andere wijze onvoldoende gekleed op het Landgoed op te houden’.

Castricumse strand

Door de vele kampeerders die veelvuldig gebruik maken van het Castricumse strand kan Castricum uitgroeien tot een badplaats van betekenis. In het midden van de jaren 30 worden in het hoogseizoen zo’n 7000 kampeervergunningen afgegeven.

1928: Nieuwe voorzieningen

In 1928 wordt het kampeerterrein opgeknapt: er komen drie toiletgebouwen, wasgelegenheden en een wachtershuisje. Ook wordt er een parkeerterrein aangelegd, waardoor de overlast van de op de wegen geparkeerde auto’s afneemt.

Jaren dertig: PWN

Kamp Bakkum groeit. Er wordt weer flink getimmerd en verbouwt op het terrein. Zo komt er een nieuwe loods voor het opbergen van het gebruikte stro, riolering en een schaftlokaal en een warmwater-automaat. Ook wordt de camping aangesloten op het gemeentelijk elektriciteitsnet. In 1934 besluiten de Provinciale Staten van Noord-Holland het beheer van de Landgoederen en de camping onder te brengen bij het Provinciaal Waterleidingbedrijf PWN.


CAMPINGWINKELTJES

Eind jaren 30: een camping met jaarlijks meer dan 100.000 overnachtingen, een postbode die klokslag 09.00 de post rondbrengt, campingwinkeltjes waar de middenstand in Castricum zijn koopwaar aanbiedt.
De burgemeester van Castricum zegt hierover in de Volkskrant van mei 1936: …"In de kampeerwinkeltjes is alles te koop wat de kampeerders nodig hebben. De barbier scheert u glad en een lieftallige vrouwelijke politieagent zal de dames op vriendelijke toon terecht wijzen waar dit nodig is, en hen behulpzaam zijn waar gewenst."